Isipin ang mundo

Pananaw
Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsasama ng lahat ng mga smart device, na lilikha ng isang walang-patid na karanasan na epektibo at mahusay na pupunan sa mga pangangailangan ng mga gumagamit nito
Huwag palampasin ang SUSUNOD na Disruptive Innovation!
Ang mga nagmimina na nakarehistro sa plataporma ay aanyayahan na lumahok sa pagpapaunlad nito. Limitado ang mga posisyon!
Desentralisado at
Ligtas na Platapormang Cloud
Nagbubuo ng isang one-stop solution para sa mga desentralisadong serbisyo na nakabase sa cloud.
Artipisyal na Talino
Gumagamit kami ng kombinasyon ng mga machine learning algorithm, mga neural network at blockchain na teknolohiya upang gawing ligtas ang aming plataporma.
Integradong DApps
Ang aming pinagkakatiwalaan at pinagsama-samang mga desentralisadong aplikasyon ay nasa isang plataporma para sa bawat uri ng gumagamit.
Pagmimina
Kumita sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga resources ng iyong computer kasama na ang lakas sa pagpoproseso at imbakan nito.
Mga Smart Contract
Kahit sino ay makakalikha ng kanilang sariling smart contract sa pamamagitan ng user interface na madaling gamitin nang hindi nagsusulat ng kahit isang linya ng code.
Desentralisado at Ligtas na Imbakan
Ang aming natatangi, pribado, ligtas at naka-encrypt na distributed storage solution ay gumagamit ng blockchain at sharding na mga protokol.
Blockchain/Tangle
Gamit ang hybrid ng Blockchain at Tangle na mga teknolohiya, inaasam namin na baguhin ang desentralisadong pag-iimbak at pagpoproseso.
Mga Pagsisikap sa Iagon Crowdfunding
Isang Kumpletong Pagsusuri sa Pamamahagi ng Token.
Simbolo (IAG)
Token na Nasa Sirkulasyon (1,000,000,000)
Paggamit (on-Platform & Mga Palitan)
Soft Cap (33,333 ETH)
Kami ay nagtrabaho nang husto at nasasabik na maipakita ang aming makabagong ideya.

Dr. Rohit Gupta

Cloud Computing Research Advisor

Nikolay Shkilev

Strategic Advisor

Vladimir Nikitin

Legal Advisor

Chris Abdey

Blockchain and Cryptocurrency Advisor

Trond Skundberg

Business Development Advisor

Suchet Dhindsa

Strategic Advisor

Dr. Elad Harison

COO

Dr. Claudio Lima

CTO